کارگزاری رسمی بیمه روستایی بخش بزینه رود-آقای محمدباقر بگلو-شماره تماس-6880 279 0919(دهیار روستای آغوزلو)- کد کارگزاری ۶۳۰۴۷ -جهت اطلاعات بیشتر تماس گرفته یا در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به بخشداری بزینه رود مراجعه فرمایید.

روستاهای تابعه این بخش تحت پوشش این کارگزاری ۶۳۰۴۷

روستاهای تابعه این بخش تحت پوشش این کارگزاری ۶۳۰۴۷

روستاهای تابعه این بخش تحت پوشش این کارگزاری ۶۳۰۴۷

ارقین بلاغ

آغوزلو

داشبلاغ

گل تپه

توزلو

سرشبار

غلامویس

دوراخلو

سریین

زاغه لو

قیاسکندی

حسام آباد

اردهین

پیرمرزبان

عموکندی

پنبه زبان

امیرلو

سقرچین

دربند

قجور

قره کهریز

زاغج

استرود

داش تپه

قره محمد

اورگنجه

یاستی بلاغ

محمدخلج

شهید آباد

شرور

امام کهریز

بزین

سراب

حی

قزلبلاغ

کهلا

 خانلار

قشقجه

 بصرک

 زرینه رودتاريخ : چهارشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۱ | 17:44 | نویسنده : اباذر بگلو |